به وب سایت انجمن نابینایان استان زنجان خوش آمدید

بازدید کننده گرامی می توانید کمک های نقدی خود را از طریق حساب های زیر  به حساب انجمن واریز نمایید.

 

شماره حساب ها
شماره حساب بانک ملی ایران       0106063500002

شماره حساب بانک ملت      4048229248

بانک توسعه وتعاون      210011116581851 

 

برای رفع تنبلی چشم کودکان خودبه پایگاه دائمی سنجش بینایی مراجعه فرمایید

(پایگاه سنجش بینایی کودکان 1تا6سال بادستگاه غربالگری، همه روزه درمحل انجمن نابینایان بجز وقت هایی که درطرح باشند ،جهت هماهنگی باشماره های انجمن تماس حاصل فرمایید)

برای رفع تنبلی چشم کودکان خودبه پایگاه دائمی سنجش بینایی مراجعه فرمایید


23 مهرماه 1396 روزجهانی نابینایان (عصای سفید)  --- تجلیل ازمقام آوران ورزشی هنری فرهنگی وتجلیل از خیّرین انجمن